ติดต่อเรา

ได้รับการติดต่อ

กรุณาใช้แบบฟอร์มหรือข้อมูลการติดต่อเพื่อติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของโรงแรม

ด้านล่างนี้คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อของเรา


Omadhoo Inn

Address: Fathaha, Chanpaa Magu, A.Dh.Omadhoo
Phone: +960 9770001, +960 7779966
Email: info@omadhooinn.com


หนังสือออนไลน์

Contact Form